Semakan Urusan Fail Tanah
Pejabat Tanah Dan Jajahan Machang

Pilihan Carian   Maklumat Carian
No. MyID
No KP Polis/Tentera
No. MyCoID
 
No. Fail
     

* Sistem ini masih dalam proses pemindahan data dari sistem versi lama.
Mungkin ada di antara carian yang tidak dapat dipaparkan sekarang. Kami memohon maaf di atas kesulitan yang dialami.

Senarai Urusan Yang Ditawarkan :

» 1. Daftar Perintah Jual / Lelong  
» 2. Geran Hilang / Geran Rosak  
» 3. Hak Lalu Lalang (ROW)  
» 4. ISMEN  
» 5. Kaveat (Kemasukan)  
» 6. Kaveat (Pembatalan)  
» 7. Kaveat (Tarik Balik)  
» 8. Kebenaran Pindahmilik  
» 9. Lesen Menduduki Sementara dan Permit Yang Disatukan  
» 10. Membetulkan Kesilapan  
» 11. Pajakan Kecil Tanah  
» 12. Pajakan Tanah  
» 13. Pecah Bahagian Tanah  
» 14. Pecah Sempadan Tanah  
» 15. Pemberian Milik Tanah  
» 16. Pengambilan Balik  
» 17. Pengesahan Anak Kelantan  
» 18. Penyatuan Tanah  
» 19. Perakuan Zoning  
» 20. Perizapan  
» 21. Permit Pemindahan Batu Batan  
» 22. Permit Ruang Udara  
» 23. Serahbalik Dan Berimilik Semula Tanah  
» 24. Serahbalik Tanah  
» 25. Sewa Tanah / TOL  
» 26. Sewa Tapak Pertanian  
» 27. Status Awalan Pemilikan Tanah  
» 28. Tunjuk Sempadan Tanah  
» 29. Ubahsyarat Kegunaan Tanah  
» 30. Ubahsyarat Tanah Dan Pecah Sempadan Serentak  

* Tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

adalah satu inisiatif yang menggunakan nombor MyKad sebagai nombor rujukan tunggal untuk warganegara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi Kerajaan.

adalah satu inisiatif yang menggunakan nombor pengenalan entiti perniagaan / korporat sebagai nombor rujukan tunggal untuk syarikat / korporat yang berurusan dengan agensi Kerajaan.

* Fungsi Pop-up blocker  di web browser dinyahaktifkan.

* Laporan menggunakan perisian Adobe Acrobat Reader versi 7.0 ke atas.

Hakcipta © 2009-2024 PTJKB